Sunday , May , 19 2019
Meer oor ons
 • Toegeruste klasse vir elke ouderdom kinders vanaf 16 maande tot 6 jaar (Graad R).
 • Goed opgeleide personeel met passie.
 • Doelontwerpte, kleutervriendelike geboue en speelterrein wat gemonitor word deur kameras.
 • Christelike beginsels wat toegepas word in die opvoeding van u kind.
 • Weeklikse Ouergebedsgroepie.
 • Biblioteek beskikbaar vir ouer en kind se gebruik om boeke uit te neem en saam by die huis te lees.
 • ‘n Weeklikse (2 weeklikse in winter maande) ontsmettings program word gevolg. Enviro-shield is ‘n geregistreerde hospital ontsmettingsmiddel wat veg teen all skadelike kieme.
 • Musiekterapie word elke Maandag per klas aangebied.
 • Heeldag gepaste agtergrondmusiek.
 • Elke Vrydag is vol pret, poppekas, piekniek en kwartaallikse instappies.
 • ‘n Holistiese span terapeute is beskikbaar vir skoolbesoek, opleiding vir personeel en raadgewing.
 • Spyskaart uitgewerk deur dieetkundige.
 • Deurlopende evaluring, vorderingsverslae en ouerafsprake.
 • Beperkte aansoeke.
 • Verskeie buiteaktiwiteite word aangebied en vind oorwegend in middae plaas.
 • Die gebruik van D6 School Communicator waardeur al ons kommunikasie plaasvind.
 • CAPS gebaseerde program wat verder ondersteun word deur navorsing, kennis en ondervinding.
 • Jaarprogram met weeklikse temas en toepaslike aanbiedings.
 • 'n Holistiese program waar kinders speel-speel leer.
 • Ons maak gebruik van ‘n “Tag” stelsel vir toegangsbeheer.
 • Geen ouers en kinders mag deur die motorhek beweeg om in die skool in te kom nie.
 • Geen persoon anders as wat aangedui is op ‘n kind se inskrywingsvorm mag ‘n kind kom haal sonder ‘n skriftelike toestemming van die ouers. Bewys van ID moet op aanvraag verskaf word.
 • Ons noodplan is hersien volgens riglyne soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys. Oefening van die noodplan vind ten minste 2 maal per jaar plaas.
 • Die personeel se noodhulp en vuurbestryding opleiding word gereeld hersien.
 • Beperk jou kind se suikerinname en bou aan sy/haar imuunstelsel.
 • Water drink word sterk aangemoedig op gereelde basis deur die dag.
 • Siek kleuters moet asb tuis bly, hulle herstel soveel vinniger.
 • Sodra een siek maatjie skooltoe gestuur word is die blootstelling daar dat hy/sy die ander maats sowel as sy juffrou aansteek.
 • Indien die kleuter koors of diaree ontwikkel het, moet hy/sy eers vir 12ure sonder enige tekens wees voordat hy/sy weer terugkom skool toe.
 • Volgens landswette mag geen medikasie by ‘n werkplek of skool toegedien word nie.
 • Toesighou is vir ons ‘n groot prioriteit en daardeur glo ons beperk ons ernstige beserings op ons speelgronde.
 • Indien daar beserings plaasvind is daar altyd ‘n personeellid wat die kleuter sal bystaan en versorg asook om die ouers in te lig van die besering.
 • Palet is naweke en publieke vakansiedae gesluit, asook die Vrydag indien ‘n publieke vakansiedag op ‘n Donderdag sou val en ‘n Maandag indien publiekevakansiedag op ‘n Dinsdag is.
 • Tydens openbare skoolvakansies volg Palet ‘n vakansieprogram.
 • Palet is gesluit vir ‘n week in die Junie/Julie vakansie, datums sal jaarliks deurgegee word.
 • Palet sluit elke Desember vir +- 4weke. 2015: 11 Des 2015 tot 11 Jan 2016
 • Ontbyt: 08h00.
 • Verversings: 10h00.
 • Middagete vanaf 11h30.
 • Verversings: 14h30.
 • Skoon vars drinkwater is altyd beskikbaar.
 • Indien `n kind allergies is, moet Palet daarvan verwittig word.
 • Geen lekkergoed of voedsel mag van die huis af gebring word nie.
 • Vrydag is piekniekdag by Palet.

Aangesien ons oggendprogram by die skool propvol aktiwiteite is, word daar verkies dat alle bykomende buitemuurse aktiwiteite in die middae en tydens vryspel aangebied word, sodat die kinders nie uitmis op hulle program wat deur die juffrouens aangebied word nie.

Buitemuurse aktiwiteite se inskrywings en betalings word direk met die aanbieder daarvan gereel en is dus addisioneel.

Hier volg ‘n lys van buitemuurse aktiwiteite wat beskikbaar is:

 1. Action Ball
  Mary-Ann 084 516 4074 rgarden@mweb.co.za
 2. Die Witjassies (Wetenskap)
  Machel 079 324 9531 witjassies@gmail.com
 3. Golf
  Loedolf 082 820 2302 smutsjhl@hotmail.com
 4. Jolly Tots (English)
  Christa Hodgman 082 467 1937 Christa.hodgman@gmail.com
 5. Chanic Dance - Akrobaat
  Chanel 074 329 0000 chanicschoolofdance@gmail.com, chanelhoolsema@gmail.com
 6. Balet
  Tanya 076 451 9545 dance@mlcministries.co.za
 7. Modern dance & Hip-Hop
  Linda Steyn 083 635 9732 luminax@lantic.net
 8. Action Ball
  Mary-Ann 012 991 8860 admin@palet.co.za
 9. Karate (Tiger Cubs)
  Danie de Beer 082 302 3385
 10. Musiek
  Anita 078 712 5777 Anita.rohwer@gmail.com
 11. Now Netball
  Anmare Grobler 083 653 1205 nownetball@gmail.com
 12. Rugga Kids
  Charl 079 389 0085 info@ruggakids-pretoria.co.za, charloosthuizen@icloud.com
 13. CMATHS (Semas)
  Adi Greyling 084 756 3764 adig@cmaths.co.za
 14. Beaux Art
  Anel Venter 082 779 0378 Blueavenue1@gmail.com
 15. Young Cricket Guns
  Pieter/ Charl Bester 084 516 3347 letani@youngcricketguns.co.za, ryno@youngcricketguns.co.za, charl@youngcricketguns.co.za
 16. Equitherapy
  Eugenie 083 326 7787 ebands@horseworx.net

Kontak ons vir opgedateerde fooie per maand.

 • Fooie is betaalbaar voor of op die 5de van elke maand. Geen terugbetalings vir afwesigheid word onderneem nie.
 • Kennisgewing van twee maande word vereis. November word NIE as ‘n kennismaand gesien nie.
 • Terugbetaalbare deposito van `n volle maandfooi is betaalbaar met inskrywing.
 • Inskrywingsfooi: R350 (eenmalig) ook betaalbaar met inskrywing.
 • Herinskrywing van R400 per gesin elke Junie/Julie vir die volgende jaar.
 • Fooie is 12 maande van die jaar betaalbaar, reëlings kan getref word indien eenmalig (5% korting) of in 11 maande wil betaal.
 • Rekeningstate word per gesin uitgegee en word maandeliks aan ouers gestuur.
 • Indien rekening vir langer as 60dae uitstaande is, sal die rekening oorhandig word, indien daar nie vooraf reëlings getref is met die bestuur nie.
 • Maandelikse rente van 1.5% sal gehef word op uitstaande rekeninge wat meer as 60 dae uitstaande is.
 • Buiten musiekterapie wat by die fooie ingesluit is, word instappies, klasfooie en buiteaktiwiteite soos Equiterapie, Ballet ens. nie by fooie ingesluit nie. Buiteaktiwiteite moet addisioneel gereël word deur ouers met die betrokke aktiwiteite vir inskrywing en betalings.
 • Meer inligting oor finansies is beskikbaar jaarliks in ‘n skrywe aan ouers oor ons finansies.
 • Daar word gebruik gemaak van D6 School Communicator waardeur al ons kommunikasie plaasvind.
Bietjie oor ons
Palet Kleuterskool is ‘n warm en vriendelike tuiste vir elke maatjie. Ons is gevul met entoesiasme en passie vir onderrig. Dit is ons doel om elke maatjie met liefde te aanvaar en met positiewe dissipline hulle karakter te vorm in ‘n Christelike omgewing. Ons beskik oor ‘n goed toegeruste en ruim boomryke 4000m² fasiliteit. In totaal is daar 6 klaskamers met moderne fasiliteite wat in alle opsigte voldoen aan die vereistes gestel deur die betrokke Departemente.
Foto gallery
Kontak ons
*
*